Metody

Měkké a mobilizační techniky

 

Kineziotaping
-  je terapeutická metoda, jejíž název je odvozen z anglického výrazu „kinesio“ - pohyb a „tape“ - páska. Tape je pružná páska, která se lepí na tělo za účelem podpory procesu hojení, regenerace svalů, či naopak ke zvýšení svalové aktivity.
Kineziotaping se používá např. při bolestech zad, krční páteře, jako pomocná metoda při terapii vadného držení těla a skolióz, při úponových bolestech, po úrazech nebo ke zvýšení svalové aktivity.  Metoda se využívá jak u dospělých, tak i u dětských pacientů, včetně miminek.

Metoda Ludmily Mojžíšové
- je častou volbou pro ovlivnění ženské i mužské funkční sterility. Léčba prokazuje velkou účinnost díky kombinaci měkkých a mobilizačních technik s aktivním cvičením. 
Léčba funkční sterility většinou trvá po dobu šesti měsíců a vyžaduje spolupráci i aktivní přístup klienta.

Indikace při:

 • nemožnosti otěhotnění, donošení plodu (léčba funkční sterility)
 • bolestivé / nepravidelné menses
 • opakovaných potratech
 • bolesti zevních pohlavních orgánů, bolesti při pohlavním styku
 • absenci menstruačního krvácení
 • hypoplazii dělohy, neprůchodnosti vejcovodů
 • obtížích v období klimakteria
 • inkontinenci
 • obstipaci ( zácpě)
 • zlepšení hodnot při nálezu patologického spermiogramu
 • vertebrogenních obtížích
 • bolesti kostrče
 • bolesti hlavy

PNF
- proprioceptivní neuromuskulární facilitace nebo-li zkráceně řečeno "Kabat" je jednou z nejzákladnějších technik pracujících s pacientem na neurofyziologickém podkladě. Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit. Slovními pokyny umožňují klientovi se lépe soustředit na vykovávaný pohyb a zároveň hlasová stimulace ovlivňuje facilitaci či relaxaci svalových skupin zapojených do pohybového vzoru. Klient musí zrakem kontrolovat vykonávaný pohyb čímž umožňuje zpětnou kontrolu a ovlivňuje tak kvalitu prováděného pohybu.

Proprioceptivní nervosvalová facilitace se používá:

 • u klientů s funkčním onemocněním pohybového systému,
 • u neurologických onemocnění – transverzální míšní léze, periferní neuropatie, roztroušená skleróza, stav po CMP atd.,
 • v ortopedii – pooperační a poúrazové stavy kloubů, páteře, degenerativní onemocnění kloubů, při poruchách držení těla (skolióza) atd.

McKenzie metoda
- je diagnostický a terapeutický systém, který byl založen v padesátých letech minulého století Robinem McKenziem na Novém Zélandu. Díky této metodě lze zjistit příčinu daného problému, odstranit ji nebo zmírnit její příznaky 
(např. bolest zad při výhřezu ploténky). Při cvičení se hledá určitý jednoduchý pohyb, který vede ke zmírnění bolestivých příznaků. Tento cvik pak pacient provádí v několika sériích během dne. Jedná se o metodu založenou na autoterapii (samoléčbě), smyslem je naučit pacienta, jak si může sám pomoci od bolestivých stavů pohybového aparátu a zároveň se naučit těmto stavům předcházet. Metoda je vhodná pro celý pohybový systém, tj. krční a bederní páteř, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel atd. Pacienti, kteří jsou kandidáty operačního řešení (zejména výhřezu ploténky), by měli před definitivním rozhodnutím vyzkoušet metodu McKenzie .

 

Senzomotorika

 

Skupinová cvičení

Cvičení Zdravá Záda

 

Cvičení pro těhotné

 

Kondiční cvičení

 

 

Masáže

Klasická masážprovádí se pomocí hmatů, které jsou seřazeny do přesně stanovených masážních sestav pro jednotlivé části těla. Vhodná u chronických bolestivých stavů, napomáhá uvolnění bolestivých spazmů a blokád vzniklých v důsledku různých úrazů a přetěžování. Zlepšuje cirkulaci krve a lymfy, což napomáhá odbourání odpadních látek. Neméně důležitý je vliv na psychiku, uvolnění napětí a stresu. Klasická masáž může být částečná nebo celková. Používáme olej.

Reflexní masáž - založena na principu reflexologie vytvořené ve 20. letech 20. století americkým lékařem Williamem Fitzgeraldem. Její podstatou je, že každá část těla i vnitřní orgán mají svoje nervové propojení s určitou oblastí na povrchu těla. Při masáží se stimulují tzv. reflexní zóny, prostřednictvím kterých lze táto vzdálená místa ovlivňovat. Jsou přesně dané hmaty a sestavy, které terapeut dodržuje, cílem je odstranění reflexních změn. Masáž má na organismus účinky jak místní tak vzdálené. Masíruje se bez použití olejů, emulzí.

Baňkování - vakuová masáž, která se provádí pomocí skleněných nebo jiných baněk, ve kterých je vytvořen podtlak. Baňky se přikládají na určená místa (reflexní zóny, akupunkturní body..) nebo se používají k masáži. Baňkování dokáže odstranit bolesti páteře a pohybového aparátu, aktivuje lymfatický systém, příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů, detoxikuje organismus.

Kontaktujte nás a my Vám sdělíme podrobnější informace a poradíme s výběrem.